Danmarks eneste virtuelle vikar formidling
Hver gang der er sammenfald mellem job ønske og job udbud,
sender web-systemet mails/sms til relevante personer, som kvitterer tilbage via web eller sms med ønske om jobbet.

Arbejdsgiver accepterer via web eller sms, og processen fortsætter med nødvendig kommunikation,
og afsluttes efter arbejdet med lønseddel til lønmodtager og faktura til arbejdsgiver.

Alt sammen 100% automatisk p.gr.a. informationerne fra lønmodtager og arbejdsgiver.

Der er fuld integration med lønsystem (skat, atp, ferie, etc.)
og økonomisystem (bogføring, elektronisk oio-faktura, momsafregning, etc.).

En arbejdsgiver kan vælge kun at bruge egne folk som vikarer f.eks. ældreplejen i en kommune.
Lønudbetalingen sker så via arbejdsgiverens eget lønsystem.

Det virtuelle firma er uden daglige rutiner, men webhotellet overvåges døgnet rundt af web-teknikere.

Teknisk er det hele bygget ind i et CMS-system, dvs. et system hvor der nemt laves web-sider med det ønskede indhold.


Se det i virkeligheden: task.piil.dk